INTERVUO PALVELUT

Haluatko oppia tuomaan itsestäsi esiin parhaimmat puolesi työssä ja ihmisten parissa?

Työnohjausta sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen valmennusta yksilö- ja

ryhmämuotoisena.

TYÖNOHJAUS, MITÄ SE ON?

Työnohjauksessa keskitytään tutkimaan omaa työtä, sen jäsentämistä ja kehittämistä koulutetun ja ratkaisukeskeisen

työnohjaajan avulla. Työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvät kysymykset, kokemukset ja tunteet ja niiden tulkinnat

jäsennetään työnohjauksen keinoin yhdessä työnohjaajan kanssa.

Työnohjaus on oppimisprosessi, jossa useamman kerran kokoontumisen aikana määritellään työnohjauksen keskeiset

tavoitteet ja jäsennetään eri näkökulmia työyhteisöön ja työhön liittyviin tuntemuksiin luottamuksellisen työskentelyn

aikana.

 

Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan yhdessä tavoitteiden saavuttamisen kautta ja pääpaino on työn ja työyhteisön

tukemiseen tähtäävillä tavoitteilla.

Työnohjauksella on lisätty työn laatua ja tehokkuutta, sekä parannettu työilmapiiriä. Lisäksi työntekijän ammatillinen

identiteetti voi vahvistua ja työssä jaksaminen sitä myöten parantua.

Katso lisää: Suomen Työnohjaajat ry: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus

TYÖYHTEISÖN TYÖNOHJAUS tai YKSILÖTYÖNOHJAUS!

Onko työn imu tai motivaatio hukassa? Tuntuuko siltä, ettei työstä löydä enää mitään uutta, joka kiinnostaisi?

Onko aamulla vaikeuksia motivoida itseä vääntäytymään töihin?

Kaikkiin edellä mainittuihin ongelmiin sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, eikä sinun tarvitse tehdä sitä yksin!

Työnohjausta annetaan yksilölle, ryhmälle tai työyhteisölle, toimialoista riippumatta.

Tapaamiset kestävät 60-90min. kerrallaan, 2- 4 viikon välein, sopimuksen mukaan.

 

Työnohjauksessa ei anneta suoria ohjeita tai neuvoja, vaan ohjattava/ohjattavat alkaa löytämään omaan

työyhteisöönsä sopivia ratkaisuja prosessin edetessä.

Helena on keskittynyt ratkaisukeskeisissä työnohjaajaopinnoissaan kriisityönohjaukseen ja esimiestyönohjaukseen.

TYÖHYVINVOINTIA KEITTIÖSSÄ KEHITTÄEN!

Uusi ja ainutlaatuinen toimintamalli.

Ammattikokin ja työnohjaajan luotsaamana, työyhteisön järjestämissä tiloissa yhteinen ilta/aamupäivähetki

ruuanlaiton parissa. Erilainen viitekehys ja toiminnallisuus voivat tuoda täysin uusia näkökulmia yhteistyön

toimivuuteen!

VALMENNUS!

Coaching eli valmennus on henkilön tai ryhmän valmennusta, jossa on etukäteen tiedossa tavoite (ammatillinen,

henkilökohtainen tai jokin muu), johon ratkaisukeskeisin menetelmin pyritään. Valmennuksessa keskitytään

olemassa oleviin vahvuuksiin (ajattelun ja toimintamallien tiedostamisen kautta) ja valmennukseen liittyvät

taustateoriat kuuluvat psykologian, kasvatustieteen ja johtamistieteiden piiriin.

KONSULTAATIO!

Onko työyhteisössäsi haasteita eri tilanteissa? Mitä työilmapiirille voisi tehdä?

Kutsu minut käymään ja keskustellaan yhdessä siitä, miten lisättäisiin hyvinvointia ja tuottavuutta.

Onko ryhmässäsi haastavasti käyttäytyviä lapsia tai nuoria? Onko oman työyhteisön keinot jo käytetty?

Konsultaatiossa keskitytään kokonaisvaltaiseen tilanteen kartoitukseen ja tukeen.

Myös tilanteiden jälkeen tapahtuva asioiden käsittely on usein tarpeen.

PUHETERAPIA!

Perinteinen puheterapia toiminnallisin ja musiikillisin keinoin.

Lastenpsykiatriset asiakkaat ja autismin kirjo vaativat omanlaisensa lähestymistavan ja terapiatavat.

Vahva koulutus ja kokemus tältä osa-alueelta.

Myös vuorovaikutuksen haasteita kokevat aikuiset asiakkaina.

KOULUTUSTENI SISÄLTÖJÄ!

Työhyvinvoinnin edistäminen, oman työn johtaminen ja itseilmaisun kehittäminen

työyhteisössä ja muualla, ovat keskeisiä koulutusaiheitani.

Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot yksilö- ja ryhmätilanteissa, miten toimia

haastavien asiakkaiden kanssa.

Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät teemat; lastenpsykiatristen ja kehitys- ja

kasvatuspsykologisten ongelmien rakentava tuki ja moniammatillisen yhteistyön

mahdollisuudet.

Vuorovaikutusongelmat ja puheterapeuttinen kuntoutus.

 

Kaikista edellämainituista aiheista yksilöityä koulutusta yhteisöjen tarpeisiin.

Pyydä tarjous!

SERVICES IN ENGLISH!

I have been giving lectures, coaching and consultation (concerning coaching, work counselling, speech therapy,

educational psychology etc.) in English for many years. You can find also my HRD- services at Pleinert & Partner

webpages. Please send me e-mail!

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää >>
helenaa.jpg